Tim30s.com SmartWork.vn PR & Marketing
       
Login Register

4. Policy for processing complaints

Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty.

Tất cả mọi trường hơp bảo hành và chăm sóc khách hàng, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.

Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

» Send your comments
428, Dien Bien Phu Street, District 10, HCMC
Tel: (028) 38 329 529
Fax: (028) 38 329 579
Hotline: 0933 365 999 (English Speaking)
Email: marketing@smartwork.vn
Director: Nguyen Hoang Vu
Commerical certificate No.0310572550, announce at 01 Nov 2011,
by Ho Chi Minh Planning and Investment Department
Smartwork
Copyright © 2021 SmartWork.vn . All rights reserved.
RSS
4. Policy for processing complaintsRating: 8 / 102382
8 102382