Tim30s.com SmartWork.vn PR & Marketing
       
Login Register

2. Rules and forms of payment

Thanh toán: Thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết

Giá trị hợp đồng được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty. Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán, công ty sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn bản chính thức.

» Send your comments
428, Dien Bien Phu Street, District 10, HCMC
Tel: (028) 38 329 529
Fax: (028) 38 329 579
Hotline: 0933 365 999 (English Speaking)
Email: marketing@smartwork.vn
Director: Nguyen Hoang Vu
Commerical certificate No.0310572550, announce at 01 Nov 2011,
by Ho Chi Minh Planning and Investment Department
Smartwork
Copyright © 2021 SmartWork.vn . All rights reserved.
RSS
2. Rules and forms of paymentRating: 8 / 102487
8 102487