Tim30s.com SmartWork.vn PR & Marketing
       
Login Register

3. Warranty Policy

Đối với dịch vụ website: khách hàng sẽ được bảo hành theo quy định về từng gói dịch vụ được quy định trong hợp đồng.

Đối với các dịch vụ khác sẽ có chế độ chăm sóc khách hàng về sau theo từng thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng.

Kết thúc giai đoạn bảo hành và chăm sóc khách hàng về sau hai bên có thể có những thỏa thuận khác hoặc ký kết các hợp đồng nâng cấp, hợp đồng bảo trì, chăm sóc khách hàng theo yêu cầu. 

» Send your comments
428, Dien Bien Phu Street, District 10, HCMC
Tel: (028) 38 329 529
Fax: (028) 38 329 579
Hotline: 0933 365 999 (English Speaking)
Email: marketing@smartwork.vn
Director: Nguyen Hoang Vu
Commerical certificate No.0310572550, announce at 01 Nov 2011,
by Ho Chi Minh Planning and Investment Department
Smartwork
Copyright © 2021 SmartWork.vn . All rights reserved.
RSS
3. Warranty PolicyRating: 8 / 102577
8 102577